JANKO VESELINOVIĆ

Pokret za preokret

Janko Veselinović, rođen je u Kninu, 6. novembra 1965. godine.

Doktor pravnih nauka, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Osnovnu školu "Dositej Obradović" završio je u Žegaru, opština Obrovac. Prva dva razreda, opšte srednje škole završio je u Obrovcu, a zatim srednju upravnu školu u Zadru. Pravni fakultet u Novom Sadu završio je 1990. godine. Magistrirao je na temu iz oblasti ugovora o trgovinskom zastupanju (agenturi), a doktorirao na temi pravnog regulisanja upravljanja u domaćem i uporednom pravu.

Član je Demokratske stranke od 1998. do 2014. godine. Od 2004. do 2006. godine bio je potpredsednik Gradskog odbora DS u Novom Sadu. Bio je član Pokrajinskog odbora DS i Glavnog odbora Demokratske stranke.

Narodni poslanik u sazivima 2008. i 2012. godina . Bio je član je skupštinskog odbora za Srbe van Srbije, Odbora za ustavna pitanja i Odbora za nauku. Predsednik je parlamentarne grupe prijateljstva sa Republikom Hrvatskom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik je pododbora za statusna pitanja Srba u dijaspori.
Bavi se i položajem Srba u regionu, posebno položajem Srba u Hrvatskoj. Inicijator je i jedan od osnivača tradicionalnih naučnih skupova koji se na temu srpsko-hrvatskih odnosa održavaju u Golubiću (Obrovačkom). Kopredsednik je međuvladinog mešovitog odbora za prava manjina između Srbije i Hrvatske. Aktivan je na planu pružanja pomoći izbeglicama u njihovoj integraciji i povratku. Predsednik je Saveta za izbegla, prognana i raseljena lica Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Autor je i stručnih članaka na temu položaja Srba u Hrvatskoj, položaju manjina u Srbiji i Hrvatskoj i pravne zaštite dijaspore u uporednom pravu. Član je Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruge za povijest, saradnju i pomirenje iz Golubića (Obrovačkog).

Maja 2015. godine napušta SDS i osniva udruženje građana Pokret za preokret. Narodni poslanik bio je u X sazivu sve do juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 12:08

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Poštovana predsednice, predsedniče Vlade, narodni poslanici, reklamiram povredu člana 27. u vezi sa članom 119. još nekoliko članova koji se tiču kontrole Vlade, ali ovo je za početak dovoljno.

Dakle, danas ste otvorili sednicu za izbor člana Vlade. U slučaju da član Vlade bude izabran danas njegov izbor biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a nakon toga će istog dana, verovatno biti raspuštena Vlada.

Dakle, on čak da je Usein Bolt ne može da stigne na mesto na kome bi trebao da sedi, dakle, ne može da sedne na svoju funkciju.

Predsednice, vi ste prekršili član 27. i 119. zato što mi biramo člana Vlade koji ne može da sedne na svoju funkciju i ovo je obična farsa predsednice, Vlade.

Zbog čega u roku koji je bio zakonom predviđen predsednik Vlade nije došao pred Skupštinu i predložio izbor člana Vlade, nego je čekao poslednji dan zasedanja Narodne skupštine, on se sad lagodno smeši celom narodu u lice. Celom narodu u lice se smeje sada. Zašto nije u zakonskom roku predložio izbor člana Vlade?

Prekršili ste Poslovnik po navedenim članovima.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Poštovani predsedavajući, verovatno ste primetili da ste povredili Poslovnik i sada kada ste dozvolili da se dva puta reklamira isti član Poslovnika, dva puta 107.
No, ne reklamiram Poslovnik zbog toga, već reklamiram član 106. jer ste dozvolili gospodinu Babiću da nekih desetak minuta priča sasvim, sasvim mimo teme. Dakle, trebali ste da ga prekinete i ne bi se desilo ovo što se sada desilo. Ono što se dešava u ovom parlamentu dve godine, odnosno četiri godine koliko je SNS na vlasti. Slušamo osam ili koliko godina stalno istu priču. Sada je bila priča o komunalnoj policiji, samo niste rekli da ste u međuvremenu osnovali svoju stranačku policiju i da ste recimo u međuvremenu glasali (isključen mikrofon)… za Hasima Tačija.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Poštovani predsedavajući, član 106. dozvolite, da li ćete nam dati obrazloženje za ovo što je sada gospodin Babić, on je držao završnu reč, da li je to završna reč optuženog?
(Zoran Babić, s mesta: Optuženog? Sram te bilo.)
Dakle, on je poručio građanima Srbije, u završnoj reči koju ste mu vi dozvolili, molim vas da dozvolite svim narodnim poslanicima, da daju svoju završnu reč. Naravno da bi ovo bila završna reč tužioca, a tužioc je ceo narod, a tuženi je gospodin Babić i njegova ekipa, koja je ovu Srbiju…..(isključen mikrofon)