Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jovana Joksimović glasala

Jovana Joksimović

Demokratska stranka