Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Konstantin Samofalov glasao

usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao