Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Maja Videnović glasala

Maja Videnović

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala