Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Maja Videnović glasala

Maja Videnović

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala