Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša Vučković glasala

Nataša Vučković

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala