Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Petar Kuntić glasalausvojen

Nije glasala