Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Petar Kuntić glasala

Nijedan akt nije pronađen.