Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Marjanović glasala

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.