Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Kenan Hajdarević glasao

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao
usvojen

Nije glasao