Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Kenan Hajdarević glasao

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija




usvojen

protiv


usvojen

protiv