Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Čedomir Jovanović glasao

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija

Nijedan akt nije pronađen.