Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragoljub Mićunović glasao

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.