Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jerkov glasala

Aleksandra Jerkov

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala