Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jerkov glasala

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala