Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jerkov glasala

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovala