Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Marjanović glasala

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala