Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Martinović glasala

Vesna Martinović

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala