Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Marković glasao

Jovan Marković

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.