Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Riza Halimi glasaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao