Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Meho Omerović glasao

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao