Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Nestorović glasala

Ljiljana Nestorović

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala