Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Nestorović glasala

Ljiljana Nestorović

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala