Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojan Kostreš glasao

Bojan Kostreš

Liga socijaldemokrata Vojvodine

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao