Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Čapo glasao

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine

usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao