Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Jovanović glasao

Dragan Jovanović

Nova Srbijausvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao