Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dubravka Filipovski glasala

Dubravka Filipovski

Nova Srbija

Nijedan akt nije pronađen.