Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dubravka Filipovski glasala

Dubravka Filipovski

Nova Srbija


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala