Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Kosorić glasala

Ljiljana Kosorić

Srpski pokret obnove