Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Olgica Batić glasala

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
usvojen

Nije prisustvovala