Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žika Gojković glasao

Žika Gojković

Srpski pokret obnove


usvojen

za


usvojen

Nije glasao