Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mirko Čikiriz glasao

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove

usvojen

za