NENAD NIKOLIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1987. godine. Apsolvent prava.

U prethodnom sazivu bio je odbornik u Gradskoj skupštini u Beogradu i član statutarne komisije koja je radila nacrt odluke kojom je izmenjen statut grada Beograda.
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 18:04

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 17.12.2014.

Hvala, predsedavajući.
Poštovane kolege narodni poslanici, pošto nije dovoljno sedam meseci predlagačima amandmana da pročitaju 260 stranica zakona iz finansijskog seta, sada ću ja učiniti ono što je malopre kolega predlagač amandmana uradio, pročitaću još jednom član koji oni žele da obrišu.
„Pojam osiguranje/reosiguranje, odnosno pojam izveden iz tog pojma u svom poslovnom imenu ili nazivu može upisati u registar nadležnog organa i koristiti u pravnom prometu samo lice koje je za to dobilo dozvolu Narodne banke Srbije u skladu sa ovim zakonom, a drugo lice ga može upisati u taj registar, odnosno koristiti u pravnom prometu samo ako mu je to izričito dozvoljeno drugim zakonom“.
Dakle, poštovani predsedavajući, kolege predlagači amandmana, ja sam siguran da vi ne želite da svako može da koristi termin osiguranje i reosiguranje u pravnom prometu bez bilo kakve dozvole Narodne banke Srbije.
Ocenu toga kakvi ste bili kada ste bili u vlasti su građani dali na izborima. Ocena toga kako se ponašate u opoziciji će, plašim se, po vas biti mnogo gora. Hvala vam.

Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nije suština amandmana, odnosno člana na koji ste podneli amandman da se uštedi. Vi se konstantno pozivate na direktive EU, predstavljate se kao stranka koja baštini evropske vrednosti, koja se zalaže za ulazak Srbije u EU itd, ali sve što danas radite, svaki amandman, svaki član koji ste tražili da se briše nema nikakve veze sa tim. Apsolutno nema nikakve veze sa tim. Sve što danas radite je apsolutna suprotnost toga.
Minuli rad ovakav kakav je danas i kakav vi želite da ostane brišući ovaj član, tekovina je samoupravnog modela raspodele. Ništa više. Nađite mi jednu zemlju u svetu koja danas ima ovakav minuli rad. Nađite mi jednu zemlju u svetu gde je minuli rad univerzalno pravo zaposlenog kao uvećanje na zaradu. Ne postoji takva zemlja. Voleo bih da me demantujete i da mi kažete jednog profesora i jednog stručnjaka iz oblasti radnog zakonodavstva koji ne misli da je to relikt samoupravnog modela raspodele, već da je neko civilizacijsko dostignuće.
Naravno, vaše pravo da se to briše kao što tražite za svaki član ovog zakona da se briše. Nama to ništa ne menja, samo potvrđuje našu odlučnost da se suprotstavimo vašoj demagogiji i nedoslednosti. Hvala.

Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

Samo kratko.
Nije tačno da niste podneli zahtev da se ovaj amandman briše. Podneli ste zahtev da se briše član 47. Doduše, ne vi, nego koleginica Martinović.
Kada bih uzeo vaše amandmane koje ste vi predložili na ovaj zakon tu bi bilo 90% članova zakona – briše se. Što se tiče domaćeg zadatka, vi ste ti koji ste…
(Isključen mikrofon.)