Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Peranović glasao

Aleksandar Peranović

Srpska napredna stranka


usvojen

za