ALEKSANDRA TOMIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Aleksandra Tomić je bila narodnа poslanicа četiri puta do sada. Prvi put je izabrana za poslanicu u devetom sazivu, 2012. godine, a zatim i u naredna tri skupštinska saziva, tako da je na funkciji narodne poslanice od 2012. godine do danas.

U desetom sazivu bila je predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

U 11. sazivu bila je predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i zamenica predsednika Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

U 12. sazivu bila je predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i članica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku .

Tokom 12. saziva na redovnim skupštinskim zasedanjima je provela 623 sata, 90 puta se obraćala u plenumu, u postavljanju poslaničkih pitanja nije učestvovala, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja. Što se tiče prisustva glasanjima za akte, prisustvovala je 374 puta, od čega je za 372 akta glasala “za”.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao 77. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Zamenica je predsednika Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, i članica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predsednica je Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1969. godina u Vranju. Završila je Mašinski fakultet u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Univerzitetu „Alfa“. Docentkinja je na Univerzitetu „Alfa“ i vanredna profesorka na Visokoj poslovnoj školi za ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Od 1997. do 2010. godine radila je u GP „Javor”, a zatim kao direktorka savezne ustanove „Plov put” i kao savetnica generalnog direktora za međunarodnu saradnju u Javnom preduzeću „Srbija vode”.

U periodu od 2000. do 2008. godine bila je odbornica u Skupštini opštine Zvezdara. Od 2000. do 2001. bila je predsednica Izvršnog odbora Skupštine opštine Zvezdara, a u periodu 2001. do 2004, članica Izvršnog odbora Skupštine opštine Zvezdara. Članica Opštinskog veća ove opštine bila je od 2005. do 2008. godine.

Političku karijeru započela je u Demokratskoj stranci Srbije, i bila njihova članica duži niz godina. Posle 2008. prešla je u Srpsku naprednu stranku.

Članica je predsedništva Srpske napredne stranke od 2014. godine.

Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 16:07

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Beograd
  • Vranje
  • 26.04.1969.
  • doktor ekonomskih nauka

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, da podsetim da je Zakon o obnovljivim izvorima energije usvojen još 22. aprila 2021. godine i stupio na snagu 30. aprila, što je otvorilo mogućnost za otvaranje klastera koji se odnosi na zelenu agendu, odnosno na sam vid poglavlja koje su obuhvatili energetiku i zaštitu životne sredine.

Kada neko kaže i podnose amandmane da se sve ovo briše, kada je u pitanju izmena i dopuna ovog zakona, jednostavno se ne slaže sa tom evropskom politikom, gde mi treba da povećamo učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije.

Kao što vidimo, član 1. definiše određene pojmove i značenja. Moj amandman odnosi se upravo na onaj deo koji treba da obezbedi i uštedu u budžetu, a to je uvesti pojam dan unapred kada je u pitanju prodajna cena, a cena koja se definiše na samom tržištu u toku dana kada je u pitanju sama Srbija.

Mi se na tržištu korišćenja električne energije iz obnovljivih izvora energije graničimo sa osam različitih država. Zbog toga postoji tzv. berza na kojoj Srbija aktivno učestvuje. Ono što je vrlo važno, sa ovim preciznim definisanjem dan unapred, mi omogućavamo da pod povoljnijim uslovima licitiramo, odnosno kupimo električnu energiju i koristimo je ovde na tržištu u danu u kome želimo.

Onim što sam želela da kažem da ovaj zakon, promenama koje ste dali, gospođo ministarka, i zahvaljujem se što ste ceo dan prisutni, u stvari, omogućavate da se energetski miks koji ide u koristi obnovljivih izvora energije povećava.

Mi smo na osnovu izveštaja Agencije za energetiku, koji smo ovde razmatrali, a i na odborima, videli da u 2021. godini, mi smo zacrtali do 2020. godine prema EU da ćemo koristiti 27% ukupne energije iz obnovljivih izvora, a pretprošle godine smo imali čak 37%. To pokazuje dobro sprovođenje mera u ovoj oblasti. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarka, prvo da vam se zahvalim zato što ste prihvatili zahteve sa javnih rasprava gde su unekoliko navrata i Privredna komora Srbije i NALED i nevladin sektor zaista uvideli poboljšanje, unapređenje ove oblasti u tim segmentima u kojima pričaju ljudi koji osporavaju svu ovu promenu i sav ovaj zakon.

Kad pričate o mini hidroelektranama, da podsetimo građane Srbije, plan od hiljadu megavata za mini hidroelektrane i katastar je uradio ministar Dulić kada je bilo jedinstveno Ministarstvo građevine i zaštite životne sredine. To je 2009, 2010. godine javno prezentovano i pozvano da se svi zainteresovani jave. Mnogo je bilo teško zaustaviti sve te projekte, jer svi koji su dobili dozvolu imaju pravo da tuže državu. Naravno, mi nikada ne bi dozvolili da na kontu kazni koje bi zaustavile takve projekte da građani Srbije plaćaju štetu neodgovornih politika.

Tako da se zahvaljujem i za ovaj amandman koji se po članu 3. koji određuje uređenje, preuzimanje balansirane odgovornosti… Po prvi put sada ga definitivno precizno definišemo kao jedinstveno tržište, jer treba reći da od 2018. do 2022. godine je bilo 180 miliona transakcija kad su u pitanju troškovi balansiranja samih mreža, kada je u pitanju evropsko tržište električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Samo hoću da naglasim da je Energetska zajednica u svom izveštaju zaista pohvalila ovaj deo koji se odnosi na obnovljive izvore energije, a vi znate da oni baš i ne hvale tako, pogotovo našu energetsku politiku, s obzirom da dosta toga imamo kad je u pitanju nezavisno finansiranje, s obzirom da zaista imamo pozitivan energetski miks i imamo manji deo kad je u pitanju uvoz, kako bi oni hteli. Oni kažu o delu obnovljivih izvora da je progres ostvaren kad su u pitanju primena mera iz Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije u vrednosti od 58% i deo kvaliteta podrške od 80%. To su egzaktni rezultati ove politike. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarka, kolege poslanici, ovaj član precizira sticanje tržišne premije.

S obzirom da se ovim izmenama uvodi aukcija kao jedan od načina na koji treba u stvari da se dobije manja cena, kada je u pitanju deo u samoj fiding tarifi, onda je deo kapaciteta za najmanje 70% odobrene snage za te elektrane izabran kao određeni nivo na osnovu kojeg će se vraćati u stvari kredit u projektima. Tako da je time u stvari olakšano zainteresovanim investitorima koji će učestvovati na aukcijama da zaista mogu da svoje projekte realizuju.

Da je taj broj projekata mnogo veći nego 2012. godine govori Izveštaj da u 2021. godini kad govorimo o energetskom miksu i solarnim elektranama, do sada je pušteno u rad 154, odnosno dobijene su dozvole za puštanje u rad za 154 solarne elektrane i za osam vetroelektrana i 802 dozvole za proizvođače kupce, odnosno „konzjumere“, kada govorimo o građanima.

Time je suštinski deo koji se odnosi na korišćenje uglja isključivo na 61,9%, što znači da su hidroelektrane zauzele 31,9%, prirodni gas 3,4%,biomasa 0,7%, a ostalo 0,01%.

Znači, ovo je pokazatelj da u stvari učešće obnovljivih izvora energije svake godine permanentno raste zahvaljujući tome što vodite jednu odgovornu politiku, kada su u pitanju uopšte obnovljivi izvori energije, u skladu sa održivim ekonomskim rastom, što znači da budžet to dozvoljava.

Jer, kada pričamo o aukcijama, kada pričamo o fiding tarifama, država ako treba da da podršku to naravno ide takođe iz javnih sredstava i mislim da na to treba voditi jako računa. Zbog toga se ide korak po korak i vodi jedna Zelena agenda koja će dati zaista na jedan održiv način naše napredovanje. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 30.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 132000.00 RSD 03.08.2020 - 01.08.2022.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 141451.00 RSD 01.08.2022 -