MILAN NOVAKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1963. godine. Diplomirani inženjer poljoprivrede.

Obavljao je funkcije: v.d. direktora JKP
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 18:00

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, postavljam pitanje Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Po kom osnovu je zaposlen doktor Oliver Dulić na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu? Da li je zaposlen po osnovu konkursa? Gde i kada je bio objavljen taj konkurs? Da li je poštovana Uredba o zabrani zapošljavanja i da li je pribavljena saglasnost komisije Vlade Republike Srbije?
Ako znamo da se vodi sudski postupak protiv dr Dulića, da li je pribavio neophodne potvrde da se ne vodi sudski postupak, koji zakon nalaže prilikom zapošljavanja? Da li je možda zaposlen preko nekog konkursa Vlade AP Vojvodine?
Prema nezvaničnim informacijama, dr Dulić je konkurisao na projektu u svojoj matičnoj bolnici u Subotici, koja je odbila taj projekat, da bi projekat prihvatio KC Vojvodine, tj. Klinika za ortopediju, a taj projekat bi se radio u Urgentnom centru KC Vojvodine, gde je direktor dr Vesna Pajtić, supruga pokrajinskog predsednika Vlade Bojana Pajtića.
Upravnik Klinike za ortopediju prof. dr Savić je podneo ostavku na mesto upravnika Klinike za ortopediju, jer nije hteo da učestvuje u nezakonitim radnjama. Svi zaposleni na klinici su bili protiv prijema dr Dulića, s obzirom da je van struke 10 godina i ne ispunjava uslove da bi radio na univerzitetskoj klinici.
Pre ovoga, dr Dulić je bio zaposlen na mestu zamenika direktora Banje Termal iz Vrdnika, gde je DRI utvrdila da mu je vršena isplata zarada u visini četiri prosečne zarade, što je protivzakonito i prekršen je član 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.
Juče je imenovan novi VD upravnik Klinike za ortopediju, dr Aleksandar Lažetić, koji ne ispunjava uslove po statutu KC Vojvodine za to radno mesto, s obzirom da nema zvanje nastavnika na Medicinskom fakultetu ili doktora nauka. Taj isti doktor Lažetić je smenjen sa mesta direktora filijale južnobačkog okruga Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zbog raznih malverzacija za koje čekamo odgovor istražnih organa.
Slična situacija kršenja statuta i postavljanje na mesto upravnika Abdominalne hirurgije KC dr Gorana Ilića, iz Sremske Mitrovice, koji takođe nije ispunjavao uslove za to radno mesto. Da podsetim javnost, pre toga dr Ilić je bio zaposlen u bolnici u Sremskoj Mitrovici i kada su istražni organi počeli da ispituju nabavke opreme na istoj bolnici, desio se požar gde je izgoreo ceo četvrti sprat te bolnice. Kao kadar Bojana Pajtića nagrađen i prebačen u Novi Sad, na pomenuto radno mesto.
Specijalna bolnica za plućne bolesti dr Budisav Babić iz Bele Crkve, započeta izgradnja nove bolnice 2008. godine sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja u vrednosti od oko milion i po evra, trebala je biti završena do 31. decembra 2009. godine, ali nažalost, do dan danas nije završena. Direktor bolnice dr Lidija Laketić, ugledan član DS Bela Crkva, je zbog zloupotrebe službenog položaja i malverzacija bila u pritvoru i nakon toga se zapošljava na Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Možemo navesti još mnogo ovakvih primera bahatog ponašanja Pajtić dr Bojana, koji ne poštuje ni struku, ni statute ni zakone, već je važno samo udomljavanje kadrova DS, a koji prouzrokuju ozbiljne posledice kako u materijalnom, tako i u pogledu pružanja zdravstvenih usluga građana Vojvodine. Nekorektno i krajnje loše je ovo sve prema svim zaposlenima u Kliničkom centru Vojvodine, gde rade izuzetno vredni i stručni kadrovi, a da samovolja jednog čoveka i njegove supruge, koja je direktor Urgentnog centra u Novom Sadu, čine to što čine sa kadrovima, kadriranjem i zapošljavanjem kadrova DS.

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

Poštovana predsednice, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani predstavnici Skupštine Vojvodine sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, predlažem da se ovaj amandman odbije jer sam po sebi ne kaže ništa, kaže: „briše se“, a u tom delu „briše se“ to mi već imamo veliko iskustvo za ovih godinu i po dana ovde u Narodnoj skupštini da iza toga ne stoji ništa.
Iza izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu stoji jedan dobar, stručan, konstruktivan rad. Zakon je urađen temeljno. Zakon mnoge ispravke i nedostatke prethodnog zakona je načinio u svakom pogledu i ne mogu da shvatim predlagača da ako smatra, uz puno uvažavanje svih poljoprivrednih proizvođača zbog kojih ovo i radimo i zbog kojih smo ove izmene i uradili jer nama u stvari i jeste ciljna grupa naši poljoprivredi proizvođači u Republici Srbiji, a takođe su dobrodošli i strani investitori, kao i u svim oblastima, tako i u poljoprivredi. Ne možemo da uzmemo mišljenje uzurpatora koji su bili takođe prisutni u petak sa kolegama iz opozicionih stranaka, koji su na listi uzurpatora zemljišta na području AP Vojvodine legitimisani, prepoznati kao takvi, mi njihovo mišljenje ne možemo uzeti u obzir da oni daju na ovaj zakon. Znači, njima odgovara što gore - to bolje i da ostavimo kako je bilo. Nažalost, ne može. Mora da se uvede red i ovim zakonom se uvodi u red izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta. Kako se uvodi red, tako je zakon investicioni i razvojni.
Predlažem još jednom da se ovaj amandman odbije. Hvala.

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

Poštovana predsednice, uvažena ministarko sa saradnicima, uvaženi gosti, narodni poslanici, koleginice i kolege, ovde je izneta sada jedna netačna tvrdnja, svakako da ovaj amandman treba odbaciti.
Netačna tvrdnja je izneta u sledećem, 10 do 15.000 gazdinstava, nije tačno, 360.000 gazdinstava je registrovano, svega oko 5.300 gazdinstava su zakupci poljoprivrednog zemljišta, tako da je to tačan podatak. Sa druge strane, 100.000 hektara u Vojvodini je prešlo u privatne ruke od perioda 2000. do 2012. godine, niko se tada nije setio da vidi na koji način i kako. Kako su rađene, neki deo su prešli zakonito, a najveći nezakonito. Zemlja se tada prodavala od 1.000 do 2.000 eura, koliko je danas cena zemlje, koliko je država izgubila?
Sa druge strane, isto zamena kategorija zemljišta, svedoci smo i u ovoj akciji sada, što se ovih dana dešava, hapšenje, kakve su malverzacije rađene, kategorije, niže kategorije su davane za više kategorije, sve na štetu države se opet dešavalo.
Dalje, da, komisija je formirana, komisija koja će i na lokalnom nivou i na republičkom u sastavu Ministarstva da vodi računa koji su to investicioni planovi, a neće biti kumovsko-burazerski ili varijante u četiri oka, koje je DS propagirala i uvela kao pravilo 12 godina, da smo mi svi samo to nemo posmatrali. Zašto? Zato što su sve poluge vlasti bile u rukama DS i njihovih vođa.
Sve u svemu, mislim da ovaj amandman koji je podnesen u startu, uopšte pokazuje da predlagač nije dovoljno pratio ceo tekst izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde se tačno uređuje način na koji se izdaje i kome se izdaje zemljište i kome se zemljište prodaje. Prodaje se samo, ponavljam još jednom zarad javnosti, prodaje se domaćim poljoprivrednim gazdinstvima, koja imaju do 30 hektara u vlasništvu, najviše još 20 hektara upravo da bi se ukrupnila gazdinstva. Ne prodaje se stranim investitorima ni hektar zemljišta države Srbije, samo domaćim.
A zakup da se daje – da, da se daje zakup stranim investitorima, koji će registrovati firme koje će poslovati po zakonima Republike Srbije. Po zakonima Republike Srbije i jednostavno te investicije su itekako neophodne da bi se uvele i nove tehnologije i da bi se pospešila poljoprivredna proizvodnja, ne samo u naturalnom delu da najniži imamo oblik proizvodnje, a to je da proizvodimo samo pšenicu, kukuruz, soju, nego je suština ovih investicija da se prerađivački nivo poljoprivrednih proizvoda digne na viši nivo kako bi imali što veći prihod po hektaru. Hvala.