Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Nikolić glasao

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka










usvojen

Nije prisustvovao






usvojen

Nije prisustvovao