NEBOJŠA PETROVIĆ

Srpska napredna stranka

Profesor dr Nebojša Petrović je vanredni profesor na katedri za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rođen je 1961. godine u Vranju.

Magistrirao je i doktorirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Bavi se istraživanjima opreme i sistema vazduhoplova, napadno navigacionih sistema, inteligentnih aktuatora i senzora, a bavi se i vazduhoplovnom regulativom.

Član je Srpskog aerokosmotehničkog društva (SAS), Međunarodnog saveta za aeronautičke nauke (ICAS), američkog instituta za aeronautiku i astronautiku (AIAA) i Srpskog društva za mehaniku (SSM).

Predsednik je Gradskog odbora Pokreta socijalista.
Poslednji put ažurirano: 17.02.2022, 15:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četrnaesto vanredno zasedanje, 23.07.2015.

Zahvaljujem uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije.

Poštovana ministarko, saradnici, naravno da amandman koji su podneli poslanici Pavićević i Živković ne treba da bude prihvaćen, a ja ću pokušati da im objasnim ono što nisu želeli da shvate u jednom vrlo poučnom izlaganju koje je kolega Atlagić ovde imao prilike da im saopšti.

Prvo, razumeo bih da je kao predlog u prvom delu amandmana koji su dali bio da se reč – značenje, zameni rečju – definicija. Onda bi to imalo smisla. Dakle, da se značenje pojma predefiniše u definiciju pojma. To bi imalo punog smisla. Ovo što su predložili, zaista, uz svo pozivanje i na logiku i na rečnik, i dalje nema nikakvog smisla.

Drugo, ono što ste želeli da čujete od gospođe ministarke, to je ono što ću pokušati da vam objasnim da ste kojim slučajem razdvojili ovaj jedan podneti amandman u dva amandmana, možda ste imali priliku da budete zadovoljni ovoga puta da vam je barem nešto prihvaćeno, kao što ste imali prilike da pročitate, a verovatno to niste učinili – Vlada je prihvatila amandman koji su podneli poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov itd. upravo u tekstu kakav ste vi predložili u drugom delu svog amandmana. Jasno vam je da se ne može jedan amandman prihvatiti odnosno odbiti u jednom delu, a prihvatiti u drugom delu. Dakle, amandman se može prihvatiti samo u celini. A vaš drugi deo amandmana je gotovo istovetan sa amandmanom koji je već prihvaćen od strane poslanika koje sam pomenuo. Hvala.

Četrnaesto vanredno zasedanje, 23.07.2015.

Zahvaljujem poštovana predsednice,

Poštovana ministarko, predlažem da se ovaj amandman ne prihvati zbog toga što je pojam „paralelnih istraga“ i nešto malo širi od ovoga, što je i ministarka potvrdila, da se istrage vrše u skladu sa zakonima, odgovarajućim za svaku od vrsta istraga, zbog toga što je moguće, i to je praksa, da se i sami zainteresovani subjekti, koji su pretrpeli određenu štetu tokom neke od nesreća u jednom od pomenuta tri vida saobraćaja, angažuju na svojim istragama. Tako, kada je u pitanju vazdušni saobraćaj, jedan er bas ili boing, bez obzira na to što ste razne državne institucije bave istragom vezanom za udes njihovih aviona, sprovode i istrage koje su kompanijske istrage.

Iz tog razloga se predlagač zakona opredelio za ovaj širi pojam, jer je to moguće, naročito kada su to velike nesreće u pitanju, kada su u pitanju ozbiljni gubici života, kada su u pitanju ozbiljne materijalne štete, kada je u pitanju postavka da li je uzrok takve nesreće samo ljudski faktor ili možda i neka fabrička greška ili greška u projektovanju, sve kompanije se vode tom logikom da i same istražuju takve velike nesreće. Zbog toga je ovaj pojam apsolutno, da kažem, neophodan bio da se nađe u zakonu.

Četrnaesto vanredno zasedanje, 23.07.2015.

Uvažena predsednice, uvažena ministarko, treba razjasniti neke stvari koje su ovde bile pomenute, za koje mislim da mogu da izazovu potpunu zabunu i u javnosti, a i među poslanicima. Čudno je da se usudite i date sebi slobodu da pričate o nečemu o čemu se niste elementarno informisali. Naravno, možete postaviti i predložiti bilo koji amandman, ali obrazloženje amandmana mora da bude zaista jasno, precizno i istinito.

Prvo, na sajtu Ministarstva se nalazi nacrt zakona. Nacrt zakona takav kakav se nalazi na sajtu Ministarstva je ušao u javnu raspravu sa tim tekstom.

Iz javne rasprave je izašao ovaj tekst zakona i Predlog zakona koji se nalazi pred nama. Javna rasprava, koja je bila zaista vrlo temeljna i u kojoj su uzeli učešće svi oni koji o ove tri vrste saobraćaja imaju šta da kažu, naravno, uz vrlo ozbiljna mišljenja koja su davala resorna ministarstva, a to treba takođe naglasiti, resorna ministarstva, dali su određene predloge i insistirali na određenim izmenama. Tako je i početni predlog u nacrtu ovog zakona, da se novo telo formira kao agencija, promenjen u posebnu organizaciju.

Da li su predlagači zakona ili nisu bili zadovoljni tom činjenicom, to je nešto o čemu možemo da razgovaramo, ali je stav, pre svega, između ostalog, zbog toga što ova država pokušava da se zaista odnosi prema svim daljim pitanjima državne uprave na odgovoran način, što znači i da vodi brigu o racionalizaciji i o materijalnim sredstvima koje izdvaja za ovakve institucije, odustalo se od agencije i u Predlogu zakona je forma posebne organizacije.

Takođe, iznenađujuće je da neko ko je bio i predsednik Vlade ne zna da posebne organizacije mogu i da se formiraju na dva načina. Jedno je Zakonom o ministarstvima, a drugo je i posebnim zakonom kojim se uređuje i ta oblast. Znači, ne mora se naći na spisku u Zakonu o ministarstvima svaka posebna organizacija, pogotovo ne moraju one koje imaju svoj posebni zakon.

Sadašnji centar, a i ovaj budući koji ćemo formirati na osnovu ovog zakona takođe mogu, a ne moraju da se nađu na spisku svih ministarstava, gde se nalazi određeni broj posebnih organizacija. Sadašnji centar je formiran na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju, gde je jasno stavljeno i u taj zakon da se radi o posebnoj organizaciji. Samom činjenicom da je tako definisan u Zakonu o vazdušnom saobraćaju, ne mora da se nađe i u okviru Zakona o ministarstvima. Takvo elementarno neznanje je nedopustivo, a naročito pričamo danas sve vreme o glavnom istražitelju, a zovemo ga glavni inspektor, što takođe apsolutno ne stoji.

Konačno treće, jasno je bilo u okviru diskusije, u načelu, vezano za ovaj zakon rečeno, govorimo ovde o civilnom vazduhoplovstvu, ne o vojnom vazduhoplovstvu, samo jedan mali segment se odnosi na mešovite komisije koje se formiraju u posebnim uslovima. Ono što se dogodilo vezano za vojni helikopter i u sadašnjem Zakonu o vazdušnom saobraćaju je jasno u nadležnosti Vojske i Ministarstva odbrane. Hvala.