OBRAD ISAILOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1950. godine. Po zanimanju je doktor medicine, neuropsihijatar.

Prеdsеdnik je Savеta za zdravstvo Opštinskog odbora Srpskе naprеdnе strankе u Obrеnovcu.

Vlasnik je privatne poliklinike
Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:51

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesto vanredno zasedanje, 16.07.2014.

Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarko, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, Izveštaj o elementarnoj nepogodi, poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spašavanja i odbrane ugroženih meta od poplava, koji je Vlada dostavila Narodnoj skupštini je vrlo iscrpan. Obiluje detaljima i jasno ukazuje na sve bitne elemente, tj. jasno opisuje hronologiju događaja pre elementarne nepogode i za jedan period posle.
S obzirom da sam narodni poslanik iz Obrenovca, smatram da mi je obaveza da stanovnike opštine Obrenovac koja je najviše nastradala od poplava, upozna sa delom izveštaja koji se odnosi na rad opštinskog štaba za vanredne situacije u Obrenovcu.
Pre toga imam obavezu da u ime stanovnika Obrenovca izrazim zahvalnost predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, kao i celoj Vladi za sve što su učinili. Zahvaljujem se MUP-u, posebno ministru dr Nebojši Stefanoviću na izuzetnom zalaganju i požrtvovanosti u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu, kao i Ministarstvu odbrane na čelu sa ministrom Gašićem.
Ministri Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić su sve vreme bili uz narod u najtežim trenucima i neposredno pomagali najugroženijima, ne vodeći za sobom snimatelje. Mnogi ih čak u tim trenucima nisu ni prepoznali.
Bez pomoći policije i vojske Obrenovac bi doživeo mnogo veću katastrofu. Hvala i Ministarstvu zdravlja na svemu učinjenom, da ne dođe do masovnih epidemija i zaraznih bolesti. Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućujem apel da pomogne da se što pre osposobi Gerontološki centar u Obrenovacu kako bi se 300 korisnika što pre vratilo. Gerontološki centar ima kapacitet 340 korisnika i 143 zaposlena.
Da se vratim na deo Izveštaja koji sam dužan da citiram stanovnicima Obrenovca. Citiram – uočen je propust opštinskog štaba za vanredne situacije u Obrenovcu koji nije na vreme započeo delimičnu evakuaciju, a eskalacijom događaja i potpunu evakuaciju. Donošenjem naredbe o potpunoj evakuaciji odmah je trebalo organizovati i vršiti hitno obaveštavanje stanovništva putem sirena i medija i na improvizovani način koji je trebalo razraditi u planu evakuacije, koji je opština trebala da pripremi i donese. Završen citat.
Građani opštine Obrenovac su doživeli veliku katastrofu. Očekujem da se utvrdi odgovornost svakog pojedinca u opštinskom štabu za vanredne situacije u Obrenovcu u čijem radu je bilo nedopustivih propusta.
Od premijera i Vlade očekujem brzinu i efikasnost u saniranju posledica poplava. U isto vreme molim građane za strpljenje, razumno ponašanje i poverenje u Vladu i premijera Vučića. Hvala.