Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Predrag Mijatović glasao

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka


usvojen

za