Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radmilo Kostić glasao

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao