VEROLJUB MATIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Veroljub Matić je do sada tri puta bio narodni poslanik. Prvi put je izabran za poslanika u desetom sazivu, od 2014. do 2016, zatim ponovo u 11. sazivu, od 2016. do 2020, i na kraju u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

U desetom sazivu bio je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

U 11. sazivu bio je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

U 12. sazivu bio je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, kao i zamenik člana Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

Tokom 12. saziva na redovnim skupštinskim zasedanjima je proveo 553 sata, sedam puta se obraćao u plenumu, nije učestvovao u postavljanju poslaničkih pitanja, kao ni u traženju obaveštenja i objašnjenja. Što se tiče prisustva glasanjima za akte, prisustvovao je 333 puta, i svaku put glasao “za”.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao 102. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE. Član je Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

BIOGRAFIJA

Rođen je 06.04.1953. godine. Živi u Koceljevi. Po zanimanju je diplomirani inženjer geodezije.

Od 2000. godine do 2004. bio je odbornik u Skupštini opštine Koceljeva.

Od 2004. do 2014. godine bio je predsednik opštine Koceljeva.

Od 2014. godine do danas predsednik je Skupštine opštine Koceljeva.

Od 2019. godine član je Saveta Akademije strukovnih studija Šabac.

Političku karijeru započeo je kao član Socijalističke partije Srbije, iz koje je isključen 1998. godine. Nakon toga, godinama nije bio član nijedne stranke, a njegovo političko delovanje bilo je u okviru Grupe građana Veroljub Matić koju je osnovao.

2013. godine Grupa građana Veroljub Matić donela je odluku o spajanju sa Srpskom naprednom strankom, te je od tada njen član.

U Srpskoj naprednoj stranci bio je kordinator za Mačvanski okrug, a trenutno je član Predsedništva Srpske napredne stranke i predsednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Koceljeva.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 15:40

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Koceljeva
  • 06.04.1953.
  • diplomirani inženjer geodezije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2023.

Zahvaljujem.

Poštovane koleginice i kolege, ja ću biti kratak. Imam neka tri pitanja.

Prvo, vezano za poljoprivredu. Ovde je bilo dosta reči oko eAgrara. Ja ću kratko o njemu. Bilo je ovde raznih mišljenja. Mislim da to treba prevazići i treba da se bavimo suštinom. Znači, za napredak poljoprivrede, za podsticaje koji treba da dođu na vreme, da ako dođu na vreme, da se iskoriste u poljoprivredu, da kako se borimo da dobijemo što veće iznose koje nam država daje, tako da dobijemo na vreme, a mislim da ćemo kroz eAgrar dobiti i tu brzinu koja nam do sada nije bila dobra strana.

Mislim da je eAgrar kvalitetan iskorak u funkciji registracije domaćinstava i konkurisanje za dobijanje određene državne pomoći koji se daju u poljoprivredu. Mislim da smo u tom delu dobili jedan ozbiljan iskorak i kvalitet.

Ono što je sigurno i u mojoj opštini i kod drugih da deo poljoprivrednika neće biti spreman da u toj digitalnoj ili elektronskoj komunikaciji može da odradi određene poslove.

Mi kao opština, odnosno opštinska uprava se opredelila da će za te koji ne budu bili spremni, da će ona umesto njih odraditi taj deo posla, tako da mi smo prevazišli taj problem gde eventualno određeni broj ljudi koji nije spreman da koristi nove tehnologije.

Smatramo da seljak ili poljoprivrednik trba da bude što više u njivi, u štali, u voćnjaku, a da mi koji se nalazimo u opštinskim institucijama treba da pomognemo tom našem proizvođaču da dobijemo što bolju i kvalitetniju hranu.

Dalje, ovde je bilo reči oko isplate premija osiguranja u poljoprivredi. Ja bih molio ministarku, s obzirom da ovo moje pitanje traje već dve, tri godine, a to je plaćanje 70% od premije osiguranja u poljoprivredi.

Moja opština i ja smo iz Mačvanskog okruga. Činjenica je da, pored drugih upravnih okruga koji su ugroženi vremenskim nepogodama, sigurno da je mačvanski okrug možda najugroženiji iz razloga što najveći deo mačvanskog okruga se naslanja na Drinu, a preko Drine imamo slabu protivgradnu zaštitu, tako da ona zona pored Drine objektivno je jako ugrožena i predlažem da, pored ostalih upravnih okruga, u tom povlašćenom položaju bude i Mačvanski okrug.

Nije ministarka tu, ali, svejedno, rekao bih nešto oko izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom. Jedna sjajna vest koju sam ja čuo danas, da je za regionalnu deponiju smeća u Kaleniću, da su otvorene ponude, da je postupak izbora izvođača radova na regionalnoj deponiji. Nadam se da neće to dugo potrajati, da će početi brzo izgradnja, da će ovih 11 opština i gradova koji učestvuju u regionalnoj deponiji Kalenić u smislu odvođenja svog otpada, odnosno smeća i da je to dobra vest za sve njih, pogotovo za moju opštinu koja praktično ima divlju deponiju, ima dosta divljih deponija. Nadam se da, ukoliko ovo bude prema onom kako je predviđeno, da ćemo uskoro biti u situaciji da taj naš otpad odvozimo na regionalnu deponiju, da divlje deponije saniramo, da možemo da proširimo našu delatnost ne samo na opštinske centre u smislu prikupljanja smeća, nego da to proširujemo i na druga seoska područja, jer sve više imamo otpada, smeća koje treba na kultivisan način prikupiti, obraditi i odvesti na regionalnu deponiju. Mislim da su to neke dobre vesti nadam se što se tiče i poljoprivrede i što se tiče Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom da je to nešto dobro za ovu Srbiju, a pogotovo za moj kraj.

Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2022.

Zahvaljujem.

Poštovane koleginice i kolege, prvo pitanje koje ću uputiti je pitanje predsedniku Narodne skupštine. Kada će i koje mere preduzeti prema poslanicima koji u okviru člana 287. Poslovnika Narodne skupštine traže obaveštenja i objašnjenja, a iznose neistine, poluistine i netačnosti?

Svaki od nas poslanika koji koristi pravo iz člana 287. Poslovnika Narodne skupštine je u obavezi da nastupi sa istinitim informacijama. Na kraju, to je i moralna obaveza, to je i poštovanje ovog doma, to je poštovanje glasača, poštovanje naroda koje zastupamo u Narodnoj skupštini.

Navešću primer iznošenja neistina. Osmog ovog meseca, kolega Boško Obradović je postavio određena pitanja vezana za opštinu Koceljeva, gde je izneo niz neistina, pa ću neke i navesti. Rekao je da je kolektor u mestu Donja Crneljiva u opštini Koceljeva urađen od norveške investicije, što je neistina. To je rađeno od sredstava opštine Koceljeva u procentu od 50% i 50% od sredstava države, odnosno nadležnog ministarstva.

Sledeće, pomenuo je kolega Obradović šest deponija, što nije istina, postoji samo jedna deponija.

Dalje je navedeno da lokalna vlast u opštini Koceljeva rešava određenu problematiku pod pritiskom Dveri, što je opet neistina. To ću objasniti i biće svima jasno. Ja ću uzeti samo podatak poslednjih parlamentarnih izbora na teritoriji opštine Koceljeva. Na parlamentarnim izborima Dveri zajedno sa POKS-om ili delom, na teritoriji opštine Koceljeva osvojili su 3,6% glasova. Same Dveri verovatno su ispod 2% glasova, pa je pitanje da li neko sa 2% ili ispod 2% podrške građana može da vrši pritisak za određeno funkcionisanje bilo kojeg nivoa vlasti, pa i lokalne.

Iz tih razloga, ja želim da kažem da smo tu svi da sarađujemo, da radimo, a ne da iznosimo neistine. Hoću da kažem da lokalna vlast u opštini Koceljeva funkcioniše u jednoj dobroj meri. Naravno da uvek treba raditi, raditi i raditi za dobrobit građana i ove naše Srbije. Napomenuću dva primera.

Naime, 1. septembra počelo je da radi novo obdanište sa potpuno novom opremom koje okuplja tu omladinu, socijalizuje, priprema je za školovanje, za budućnost. To obdanište može da primi svako dete koje hoće da ide sa teritorije opštine Koceljeva da koristi usluge obdaništa.

Prekjuče je potpisan ugovor o izgradnji pijace sa tržnicom koja će da košta preko tri miliona evra i koja će da ima svoju jednu punu funkciju i višenamensku funkciju. Rade se putevi, ulice, elektrosnabdevanje itd. Naravno da treba raditi i više i jače.

Zato molim predstavnike Narodne skupštine da nađe načina da se to više ne dešava.

Želim da verujem da je kolega Boško Obradović pogrešno i netačno informisan i da je to razlog plasiranja neistina. Ako je to tako, molio bih ga da ubuduće povede računa. Jednostavno, svi smo tu da se poštujemo i da informišemo građane o istini. U svakom slučaju, hvala mu što mi je dao priliku da sa ovog mesta pravilno i istinito informišem javnost.

Imam još jedno pitanje, nisam siguran da ću da stignem, ali ću onoliko koliko budem stigao, zamoliti predsedavajućeg da mi da pola minuta da obrazložim. Pitanje je – kada će Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede izmeniti uredbu o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju na taj način da se u članu 9. stav 2…

(Srđan Milivojević: Vreme.)

…na kraju tog stava dodaju reči: „Mačvanski okrug“. To bi značilo da će Ministarstvo poljoprivrede podsticaje isplaćivati u iznosu od 70% od premije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za Mačvanski upravni okrug umesto dosadašnjih 40%.

Imam još obrazloženja, ali zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

Zahvaljujem.

Prethodni govornik je napomenuo nešto što mislim da nije tačno zato što pominjanje Republičkog geodetskog zavoda i zapošljavanje novih ljudi, jednostavno ova Vlada je uvidela potrebu za takvim nečim. Imajući u vidu, ja sam i govorio u svom obraćanju o značaju i radu Republičkog geodetskog zavoda, i naravno da tamo treba povećati broj ljudi iz razloga na poslove koje rade, obim, potrebu znanje.

To su uglavnom specifična znanja. Jednostavno, u jednoj državnoj instituciji ili posebnoj organizaciji treba onoliko ljudi koliko stvarno treba da bi zadovoljilo potrebe ove države.

Iz tih razloga mislim da to nije tačno i da zapošljavanje u Republičkom geodetskom zavodu, ti ljudi koji su zaposleni da će biti botovi Srpske napredne stranke, jednostavno ne stoji, jer znam kako se sprovodi postupak prijema u Republički geodetski zavod.

To radi u Vladi, ja mislim, određena institucija koja kada prima sprovodi sve ono što je potrebno i to traje i preko šest meseci. Mislim da sve ono što se negativno kaže za Republički geodetski zavod nije tačno. Na kraju krajeva, moje bazno obrazovanje je iz tog dela, tako da dosta dobro poznajem tu oblast.

Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2022.

Zahvaljujem.

Poštovane koleginice i kolege, prvo pitanje koje ću uputiti je pitanje predsedniku Narodne skupštine. Kada će i koje mere preduzeti prema poslanicima koji u okviru člana 287. Poslovnika Narodne skupštine traže obaveštenja i objašnjenja, a iznose neistine, poluistine i netačnosti?

Svaki od nas poslanika koji koristi pravo iz člana 287. Poslovnika Narodne skupštine je u obavezi da nastupi sa istinitim informacijama. Na kraju, to je i moralna obaveza, to je i poštovanje ovog doma, to je poštovanje glasača, poštovanje naroda koje zastupamo u Narodnoj skupštini.

Navešću primer iznošenja neistina. Osmog ovog meseca, kolega Boško Obradović je postavio određena pitanja vezana za opštinu Koceljeva, gde je izneo niz neistina, pa ću neke i navesti. Rekao je da je kolektor u mestu Donja Crneljiva u opštini Koceljeva urađen od norveške investicije, što je neistina. To je rađeno od sredstava opštine Koceljeva u procentu od 50% i 50% od sredstava države, odnosno nadležnog ministarstva.

Sledeće, pomenuo je kolega Obradović šest deponija, što nije istina, postoji samo jedna deponija.

Dalje je navedeno da lokalna vlast u opštini Koceljeva rešava određenu problematiku pod pritiskom Dveri, što je opet neistina. To ću objasniti i biće svima jasno. Ja ću uzeti samo podatak poslednjih parlamentarnih izbora na teritoriji opštine Koceljeva. Na parlamentarnim izborima Dveri zajedno sa POKS-om ili delom, na teritoriji opštine Koceljeva osvojili su 3,6% glasova. Same Dveri verovatno su ispod 2% glasova, pa je pitanje da li neko sa 2% ili ispod 2% podrške građana može da vrši pritisak za određeno funkcionisanje bilo kojeg nivoa vlasti, pa i lokalne.

Iz tih razloga, ja želim da kažem da smo tu svi da sarađujemo, da radimo, a ne da iznosimo neistine. Hoću da kažem da lokalna vlast u opštini Koceljeva funkcioniše u jednoj dobroj meri. Naravno da uvek treba raditi, raditi i raditi za dobrobit građana i ove naše Srbije. Napomenuću dva primera.

Naime, 1. septembra počelo je da radi novo obdanište sa potpuno novom opremom koje okuplja tu omladinu, socijalizuje, priprema je za školovanje, za budućnost. To obdanište može da primi svako dete koje hoće da ide sa teritorije opštine Koceljeva da koristi usluge obdaništa.

Prekjuče je potpisan ugovor o izgradnji pijace sa tržnicom koja će da košta preko tri miliona evra i koja će da ima svoju jednu punu funkciju i višenamensku funkciju. Rade se putevi, ulice, elektrosnabdevanje itd. Naravno da treba raditi i više i jače.

Zato molim predstavnike Narodne skupštine da nađe načina da se to više ne dešava.

Želim da verujem da je kolega Boško Obradović pogrešno i netačno informisan i da je to razlog plasiranja neistina. Ako je to tako, molio bih ga da ubuduće povede računa. Jednostavno, svi smo tu da se poštujemo i da informišemo građane o istini. U svakom slučaju, hvala mu što mi je dao priliku da sa ovog mesta pravilno i istinito informišem javnost.

Imam još jedno pitanje, nisam siguran da ću da stignem, ali ću onoliko koliko budem stigao, zamoliti predsedavajućeg da mi da pola minuta da obrazložim. Pitanje je – kada će Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede izmeniti uredbu o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju na taj način da se u članu 9. stav 2…

(Srđan Milivojević: Vreme.)

…na kraju tog stava dodaju reči: „Mačvanski okrug“. To bi značilo da će Ministarstvo poljoprivrede podsticaje isplaćivati u iznosu od 70% od premije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za Mačvanski upravni okrug umesto dosadašnjih 40%.

Imam još obrazloženja, ali zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 08.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 108000.00 RSD 01.08.2022 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 37200.00 RSD 01.08.2022 -
Predsednik Skupštine Skupština opštine Koceljeva Opština Mesečno 0.00 RSD 19.08.2020 -
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 77000.00 RSD 06.04.2018 -