ŽARKO BOGATINOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1964. godine. Živi u Leskovcu.

Diplomirani inženjer poljoprivrede. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1990. godine, Fakultet za poljoprivredu u Zemunu.

Obavlja funkciju sekretara Gradskog odbora SNS Leskovac. Dva puta je imenovan, 2008. i 2012. godine za načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine u Leskovcu.

Aktivno učestvuje na projektu izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Poslanik je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za zaštitu životne sredine. Zamenik člana je u Odboru za administrativno- budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Poslednji put ažurirano: 18.10.2019, 09:10

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Leskovac
  • Leskovac
  • 1964
  • inženjer

Statistika

  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, ovim Predlogom izmena i dopuna zakona, ukazujem da je unapređen Zakon o putnim ispravama, usklađen sa propisima koji su u međuvremenu menjani ili doneti. Nadležni organi će bolje funkcionisati, a građani efikasnije i delotvornije ostvariti svoja prava.

Posebnu pažnju treba pokloniti izmeni zakona, kojom se propisuje rok važenja pasoša, ali je bolja zbog bolje sistematizacije izvršena dopuna, kako bi se na pregledniji i jasniji način izvršila razrada odredbe zakona. Naime, pasoš se može izdati sa kraćim rokovima važenja od ranije predviđenih, ako nadležni sud odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima, predviđenim zakonom. Na taj način bi se sprečila zloupotreba putne isprave od strane lica prema kojima se vodi postupak.

Takođe smatram da je potrebno dodati na opisan način stav 5. jer je u praksi utvrđeno da nije opravdano da građanin kome se iz objektivnih razloga trajnog karaktera, ne mogu uzeti otisci prstiju, trpi sankciju da mu se pasoš izdaje na samo godinu dana.

Predloženom izmenom zakona, da bi se izbegla mogućnost zloupotrebe pasoša, obzirom da se navodi da ukoliko nek lice izgubi ili ošteti pasoš dva puta u periodu od pet godina, naredni pasoš će se izdati na period od godinu dana. Takođe smatram da ukoliko se pasoš izdaje na kraći rok od deset godina, kada to odredi nadležni sud, odnosno javni tužilac, može izdati za jedno ili više putovanja u jednu ili više država, potrebno brisati jer se praktično u stvarnosti ne može izdati pasoš na kome bi bilo upisano u koju zemlju bi građanin putovao, čime bi navedena odredba bila neprimenjiva. Zahvaljujem.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2019.

Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, ovim Predlogom izmena i dopuna zakona je takođe predviđena izmena prilikom izdavanja pasoša licu koje se nalazi van Republike Srbije, odnosno zahtev se može podneti preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koji će bez odlaganja proslediti organu nadležnom za izdavanje pasoša, a ne u svakom slučaju kao što je do sada bilo PU za grad Beograd, radi rešavanja, već policijskoj upravi prema prebivalištu, odnosno boravištu lica koje podnosi zahtev, što će svakako ubrzati ovaj postupak i smanjiti troškove.

Takođe, zahtev za izdavanje pasoša može se podneti najranije šest meseci pre isteka važenja pasoša, te bi na ovaj način prvi put bio propisan rok za podnošenje zahteva, s tim što bi sa izmenama zakona bila predviđena mogućnost da se pasoš izda i pre ovog roka, uz plaćanje adekvatne i uvećane naknade.

Na ovaj način se olakšava položaj naših državljana da i pre roka mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša, naročito ako imaju prebivalište u nekoj stranoj državi.

Na kraju, znatno je olakšan položaj maloletnog deteta i roditelja koji vrše roditeljsko pravo obzirom da je u dosadašnjoj praksi bio veliki broj slučajeva gde roditelji ne žive u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici, a vrše zajedničko roditeljsko pravo, te jedan od roditelja, zbog nemarnosti drugog roditelja, bio prinuđen da pokreće sudske postupke za delimično lišenje roditeljskog prava koji mogu da traju i mesecima. Postupak za roditelje koji vrše roditeljsko pravo bi bilo znatno pojednostavljen i maloletno dete bi lakše dolazilo do putne isprave, nego što je to slučaj bio do sada. Zahvaljujem.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 14.11.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, ovom izmenom i dopunom Zakona pojednostavljen je postupak izdavanja pasoša, a vrši se i usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku tako što se organ po službenoj dužnosti pribavlja neophodna dokumenta kao što je uverenje o državljanstvu Republike Srbije i izvod iz matične knjige rođenih, te je na taj način smanjena mogućnost građana da njihov zahtev bude odbijen.

Novim zakonom o putnim ispravama bi se uskladile odredbe sa Zakonikom o krivičnom postupku, obzirom da je novim Zakonom o krivičnom postupku predviđeno donošenje naredbe o sprovođenju istrage, a ne rešenja kako je to ranije propisano.

Članom 38. Predloga zakona o putnim ispravama dolazi do izražaja Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, obzirom da će granična kontrola privremeno oduzete putne isprave dostavljati policijskoj upravi ili stanici koja je izdala pasoš, a ne kao što je do sada bilo Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu, a sve u cilju kako bi se smanjili troškovi postupka i vremensko trajanje dostavljanja.

Predloženom izmenom uvodi se mogućnost da obaveštenje o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva i oduzimanje putne isprave pored suda može dostaviti i sama stranka.

Na kraju, kada je reč o nevažećim putnim ispravama izmena zakona bi se isprva koja je proglašena nevažećom oglašavala na zvaničnoj veb prezentaciji MUP. Na taj način bi se smanjio trošak građana da plaćaju taksu za oglašavanje putne isprave nevažećom u Službenom glasniku Republike Srbije. Takođe bi se na ovaj način poboljšalo stanje opšte bezbednosti, jer bi se svako ovlašćeno lice moglo da proverava da li je pasoš ukraden, kako se ne bi vršile zloupotrebe u smislu da se na osnovu nevažećeg pasoša ostvare prava koja građanima inače ne pripadaju. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Leskovac, 11.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 03.06.2016 -