BRANKO RUŽIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođen je 14. 12.1975. godine u Zemunu.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je od 1996. do 1999. godine obavljao funkciju studenta prodekana.

U periodu od aprila 2000. do decembra 2002. godine bio je predsednik omladine Socijalističke partije Srbije. Od marta 2001. do decembra 2002. godine obavljao je funkciju portparola SPS.

Od 2001. godine potpredsednik je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, a 18. januara 2003. godine na VI kongresu SPS-a reizabran je na tu funkciju.

Za predsednika Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije izabran je na VII Kongresu SPS-a 3. decembra 2006. godine.

Od januara 2001. do decembra 2003. godine narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od 2004. do 2006. godine poslanik u Skupštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora. U tom sazivu je i član Odbora za evropske integracije Skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora kao i član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu.

U sazivu Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. godine narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe SPS-JS, kao i član stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Na majskim izborima 2012. godine ponovo je izabran za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i od tada obavlja funkciju predsednika poslaničke grupe SPS-a.

Potpredsednik je FK „Partizan“. Poslanički mandat mu je prestao 29.avgusta 2013. U reformisanoj Vladi, septembra 2013. godine, postavljen je na mesto ministra bez portfelja zaduženog za evrointegracije.

Nakon izbora 2014. godine izabran je za narodnog poslanika, a na tom mestu ostao je i nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016.godine.

Govori engleski jezik.

U braku je sa Anom i ima sina Milutina i ćerku Elenu.
Poslednji put ažurirano: 20.12.2016, 12:30

Osnovne informacije

  • Socijalistička partija Srbije
  • Beograd
  • Zemun
  • 14.12.1975.
  • politikolog

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

Zahvaljujem, predsedavajući.
Zahvaljujem se, naravno, i poslanici Čomić na ovoj dobro argumentaciji u vezi sa mnogim stvarima koje se tiču pre svega dijaloga koga se ne treba stideti, to uopšte nije sporno. Mislim da se niko ovde ne stidi dijaloga.
Što se tiče sadržaja amandmana, i po ovom zakonu, i po Zakonu o lokalnim izborima, upravo na tragu onoga što ste i rekli, principijelno pristupajući toj temi i imajući u vidu, kao što ste rekli, da je vaša politička opcija već prikupila potpise pa ne biste imali razloga da se time bavite, ali želite principijelno da tome pristupite, Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo, upravo imajući u vidu javno zdravlje i efekte pandemije i, naravno, onaj politički dogovor na kome su bili prisutni predstavnici vaše političke opcije, se odlučila da proširi krug ovlašćenih overitelja potpisa svih političkih grupacija i lista koje žele da učestvuju na izborima.
To smo i učinili ovim predlogom, tako da smo, što se tiče lokalnih izbora, vratili nadležnosti opštinskim i gradskim upravama, a što se tiče Zakona o izboru narodnih poslanika, uključili praktično gradske i opštinske uprave, pored javnih beležnika, uz onaj izuzetak koji je stajao i u ranijem zakonskom rešenju, a to je da tamo gde nema javnih beležnika, u tim jedinicama lokalne samouprave, u ovom slučaju sada i pored gradskih i opštinskih uprava, overu mogu da rade osnovni sudovi, sudske jedinice ili kancelarije osnovnog suda.
Možda nismo do onog najvišeg nivoa izašli u susret onome čemu ste se vi nadali ili što vidite kao olakšavajuću okolnost za izborne uslove, ali u svakom slučaju mislim da je mnogo lakše u ovom trenutku pre svega sprečavati rizik još uvek postojećeg virusa, za koga smo dokazali kao država i zdravstveni sistem da možemo da se borimo sa njim, da se uhvatimo u koštac, ali je sada obaveza da u svim sferama društva naučimo da živimo sa tim. Tako da je i ovo jedan od načina da te rizike sprečimo i takođe da napravimo što širi okvir mogućnosti za one koji su zainteresovani da izađu na izbore da im pružimo tu mogućnost da što brže overe te potpise podrške za svoje liste. Hvala vam.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2020.

Prosto, ovo što je rečeno da ne bi bilo nekih nejasnoća, naravno neću ja usvajati ove izmene i dopune zakona, nego ćete vi o tome glasati kao narodni poslanici, to je pod jedan.
Što se tiče opcije u kojoj će izmene i dopune biti usvojene, to postaje zakonska obaveza i načelnici gradskih i opštinskih uprava će svakako napraviti raspored zaduženja ko će raditi na overi potpisa.
Ukoliko ima takvih slučajeva da negde nema pečata i da su rashodovani, mi smo takođe adresa za izradu novih pečata kao ministarstvo nadležno za, između ostalog i za sistem lokalne samouprave. Tako da, u tom smislu neće biti bilo kakve epohalne problematike, ali su vam pitanja, rekao bih, principijelno na mestu, a zato iz tog razloga sam i želeo da odgovorim na njih.
Ono što je takođe svima nama jasno, to je da niti jedan Ustav kao najviši pravni akt bilo koje države ne predviđa bilo koju pandemiju, pa ni pandemiju korona virusa, a složićete da se to dogodilo pa da smo u tim novonastalim okolnostima praktično se opredelili da olakšamo neke uslove izborne utakmice, što je sasvim logično, prirodno i, rekao bih, korektno. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2020.

Zahvaljujem.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na vrlo kratko obrazlaganje predloženih izmena i dopuna, ja bih samo da se pridružim osudi onoga što se dogodilo ispred ulaza u Dom Narodne skupštine. Smatram da u jednom demokratskom društvu, kakva Srbija svakako jeste, nije dopušteno da se bilo kome suspenduje pravo na rad, na jedan takav način.
Svi ste danas ovde došli zbog svojih radnih obaveza. Uostalom, svi smo ovde došli zbog obaveze prema onima koji su nas birali, a to jesu nosioci suverenosti ove zemlje, dakle, građanke i građani, i mislim da velika većina građana Srbije osuđuje jedan ovakav manir i atak na narodnog poslanika.
Važno je da znamo da u Srbiji nije plodno tle za fašizam. U Srbiji živi slobodarski duh, patriotizam, antifašizam i mislim da je upravo simbolika ovog današnjeg nasilja jedna pouka koju možemo da izvučemo, a da sutra. imajući u vidu da je upravo sutra dan pobede nad fašizmom, ispratimo to, a i da na nekim izborima ispratimo istoriju one koji promovišu takve anticivilizacijske vrednosti.
Što se tiče Predloga izmena i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, radi se, dakle, u Zakonu o izboru narodnih poslanika o članu 43. i 44, u Zakonu o lokalnim izborima o članu 23.
Kao što znate, i ova dva predloga izmena i dopuna, kao i predlog izmena i dopuna koji će predstaviti moj kolega ministar zdravlja Zlatibor Lončar jesu prevashodno vezani za javno zdravlje, za zdravlje nacije i očuvanja tog zdravlja nakon, naravno, svega onog što je u prethodnom periodu bilo prisutno, a svi znamo da je 15. marta uvedeno vanredno stanje, praktično zbog borbe protiv virusa Kovid-19.
Ono što svakako i javnost zna, iako je vanredno stanje pre neki dan u ovom domu ukinuto, i dalje postoje preporuke i preporučuje se poštovanje određenih pravila ponašanja koja se odnose, pre svega, na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi koje svakako imaju za cilj zaštitu naših građana i stanovništva od zarazne bolesti Kovid-19.
U takvim uslovima u kojima se preporučuje poštovanje takvih pravila ponašanja znatno je otežano i prikupljanje i overavanje potpisa birača i u obimu, ali i u rokovima koje propisuje bilo Zakon o izboru narodnih poslanika ili Zakon o lokalnim izborima.
Kada govorimo o obimu, kod Zakona o izboru narodnih poslanika svi znamo da je potrebno 10.000 potpisa. Što se tiče rokova, rokovi su identični i kod jednog i kod drugog nivoa izbora. Dakle, poslednji rok za predaju liste je 15 dana pre održavanja izbora. Imajući u vidu sve izloženo, postoji potreba da se omogući da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista, bilo na lokalnim, pokrajinskim ili parlamentarnim izborima, da se omogući da ih overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave.
To je inače i bio slučaj do 1. marta 2017. godine, tako da su i gradske i opštinske uprave spremne da preuzmu ovu obavezu i predloženim zakonskim rešenjima i ovim izmenama omogućuje da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koje podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama. Dakle, kako u onim u kojima su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležnika nema.
Što se tiče osnovnih sudova, osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika.
Dakle, intencija je bila da povećanjem broja ovlašćenih overitelja se praktično predupredio opasnost da dođe do većih okupljanja aktera u svim izbornim aktivnostima, da ne bude prevelik broj lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako u ovim okolnostima ne bi bilo poželjno, imajući u vidu sve preporuke koje i Centralni zdravstveni štab i Vlada Republike Srbije, praktično, svakodnevno emituje, tako da je svakako potrebno imati u vidu da je zdravlje nacije na prvom mestu, da moramo preduzimati i dalje mere protiv širenja ove pošasti.
Naučili smo kako da savladamo ovaj virus Kovid-19. Pokazao je zdravstveni sistem i svi zdravstveni radnici koliko imaju hrabrosti i odgovornosti i koliko je sama Vlada Republike Srbije i čitavo zdravstvo pokazalo jedan visok nivo adaptibilnosti na novonastale okolnosti i može se slobodno reći da smo savladali tu jednačinu kako da savladamo virus. Sada je važno da svi budemo veoma odgovorni kao građani ove zemlje, da naučimo da živimo sa onim što je od svega toga preostalo, ali da, naravno, se vraćamo polako u normalu i da privredne i sve ostale aktivnosti postoje.
Ono što je, takođe, drugi nivo uzročnika jednog ovakvog Predloga izmena i dopuna Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika svakako jeste i politički dogovor koji je pod predsedavanjem predsednika Republike gospodina Vučića održan sa svim predstavnicima onih lista koje su zainteresovane da učestvuju na izborima koji će se održati 21. juna.
Mislim da je to samo još jedan korak ili iskorak napred u stvaranju i olakšavanju izbornih uslova za sve one koji žele u tim izbornim aktivnostima da učestvuju i posle uvođenja vanrednog stanja, kada su, praktično, sve izborne radnje bile zamrznute.
Ukoliko se u ovom domu ove izmene i dopune usvoje, sa prethodnim zakonskim rešenjem koji ste usvojili u ovom domu pre ukidanja vanrednog stanja, očekujemo da već od ponedeljka i RIK i sve nadležne izborne komisije proglase nastavak izbornih radnji uz ovu olakšavajuću okolnost.
Siguran sam da će neki predstavnici onih političkih organizacija i partija koje su pre uvođenja vanrednog stanja prikupljale potpise na način koji je bio svakako zakonit, ali kod notara govoriti o tome da se sada oni stavljaju u neravnopravan položaj, ali ne smemo smetnuti s uma da smo u međuvremenu imali jednu zaista vanrednu okolnost, uvedeno vanredno stanje i veoma predanu borbu države protiv ovog virusa.
U samom uvodu toliko. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.
Biću spreman da odgovorim na sva pitanja.
Hvala vam.

Imovinska karta

(Beograd, 16.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110500.00 RSD 16.04.2016 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110500.00 RSD 03.06.2016 -