Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Suzana Spasojević glasala

Suzana Spasojević

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.