Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroljub Stanković glasao

Miroljub Stanković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.