Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vera Paunović glasala

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala