Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vera Paunović glasala

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbijeusvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala