Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Senić glasao

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka


usvojen

za