Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Biljana Hasanović-Korać glasala

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka


usvojen

Nije glasala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala